Hasdal Command and Control Center

RESMİ KURUMLAR
Reference Reference Reference Reference Reference Reference Reference

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda bulunan İstanbul, deprem eğilimli bir şehirdir. Yaklaşık 14 milyon nüfusa sahip olan metropolün acil durum müdahale planını iyileştirmek adına Hasdal İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi kuruldu. Bu komuta merkezi, tüm acil durum kurumlarının hem kurumsal hem de teknik kapasitelerinin geliştirilmesinden sorumludur. Doğal afet durumunda gerekli desteği vermek, acil durum hazırlıkları ve müdahale planlarıyla ilgili toplumsal bilinç oluşturmanın yanında fizibilite çalışmaları ve değerlendirmeler yapmak da komuta merkezinin görevleri arasındadır.

 

Hasdal İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi’nin A/V ekipmanlarının montajı Atempo tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

11 ayı aşkın bir süre boyunca il müdürlüğü ve toplantı odaları ile birlikte stratejik yönetim odası, komuta ve kontrol merkezi odasını da içeren tesisin tüm A/V ekipmanlarını tedarik ettik ve bu ekipmanların montajını yaptık.

 

Atempo, süreç boyunca bu büyüklükte bir projede yaşanması muhtemel olan birçok güçlükle karşılaştı. Her bir odada sadece hoparlör, amfi ve mikserler değil konferans, ses & video kayıt, acil durum broadcast sistemleri, IPTV ve ek AV sistemlerden oluşan farklı alt sistemler oluşturmamız gerekti. Bu sistemlerin hepsinin bir arada çalışması gerekiyordu; bu yüzden de AV otomasyon sistemi kuruldu. Karşılaştığımız en büyük zorluk ise bilgi akışını sağlayacak ayrı alt sistemler arasında kusursuz koordinasyonu oluşturmak oldu. Bu zorluğu projenin ihtiyaçlarını anında karşılayacak özel bir yazılım oluşturarak aştık.

Made by Busy İstanbul